Cennik

  1. Kompleks wodny jest obiektem sezonowym.
  2. Korzystanie z Zespołu Basenów Otwartych PSW jest odpłatne.
  3. Zakupiony bilet jednorazowy uprawnia do jednego wejścia w ciągu dnia.
  4. Ceny opłat są cenami brutto i kształtują się następująco:
Rodzaj biletu Opłata Informacja dodatkowa
Bilet normalny
w godz. 12 – 20
15 zł Bilet jednorazowego wstępu, bez ograniczeń czasowych.
Bilet ulgowy
w godz. 12 – 20
10 zł Studenci PSW (za okazaniem legitymacji), pracownicy uczelni (po weryfikacji przez obsługę).
Dzieci i młodzież do 18 lat z ważną legitymacją szkolną, emeryci, renciści oraz inwalidzi z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgi – bilet jednorazowy bez ograniczeń czasowych.
Grupy zorganizowane ( 15+1 opiekun) w godz. 10 – 12 (po wcześniejszym zgłoszeniu grupy) 130 zł Dotyczy kolonii, obozów etc.
do 15 os. wieku do 18 lat + 1 opiekun gratis
Pływanie sportowe w godz. 10 – 12 10 zł/h
Dzieci do lat 4 pod opieką osoby dorosłej bez opłat
Zakłady pracy wg. umów ZFŚS
Karnet miesięczny 8 wejść 110 zł
70 zł
normalny
ulgowy
Karnet miesięczny 12 wejść 165 zł
105 zł
normalny
ulgowy
Karnet miesięczny 20 wejść 280 zł
180 zł
normalny
ulgowy

Wprowadza się możliwość wynajęcia czasowego obiektów pływalni wg następujących zasad:

  1. Wynajem całego obiektu pływalni – 800 zł ( 60 min.)
  2. Wynajem basenu rekreacyjnego – 300 zł (60 min. max. 15 os.)
  3. Wynajem toru basenu sportowego 14,5 m x 25 m – 80 zł (60 min. max. 6 os.)
  4. Pozwolenie imienne uprawniające do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania  – 400 zł / m-c.
  5. Opłata za zagubiony lub złamany kluczyk do szafki – 50 zł

W uzasadnionych przypadkach Rektor lub Kanclerz może ustalić odpłatność lub czas wejść inne niż określone w cenniku.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 7/2019 Kanclerza PSW z dnia 17 czerwca 2019, w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z Kompleksu wodnego PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej