Badania jakości wody 2019

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje, że woda doprowadzana do niecek i woda w nieckach basenu jest regularnie badana pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wyniki badań są dostępne w postaci sprawozdań – do zapoznania w formacie pdf:

10.09.2019 Decyzja w sprawie badań jakości wody

basen

02.09.2019

406783_19_SOK_pl
406781_19_SOK_pl
406782_19_SOK_pl
406784_19_SOK_pl
406780_19_SOK_pl

07.08.2019

367350-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
366490-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
367348-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
367349-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
367347-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
366494-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
367346-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
366493-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
366492-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
366491-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl

26.07.2019

320832-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
320833-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
320834-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
320835-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
320836-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
337670-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
337671-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
337672-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl

09.07.2019

ocena jakości wody nr 38_19(2)

24.06.2019

288816-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
288817-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
288818-19-SOK-PSW BIAŁA PODLASKA-pl
289010_19_SOK_PSW_BIAŁA_PODLASKA_pl

21.06.2019


06.06.2019

 

Badania jakości wody 2018